تماس با ما

[cz_service_box title=”شماره تماس” icon=”fa czico-007-phone-chat-with-wifi-signal” icon_fx=”cz_sbi_fx_1″ id=”cz_97634″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#fe8802;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”border-style:dashed;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);” sk_icon_hover=”color:#fe8802;background-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” cz_service_box=””]021123456[/cz_service_box]
[cz_service_box title=”ایمیل پشتیبانی” icon=”fa czico-006-speech-bubble-with-text-lines” icon_fx=”cz_sbi_fx_1″ id=”cz_19999″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#fe8802;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”border-style:dashed;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);” sk_icon_hover=”color:#fe8802;background-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” cz_service_box=””]supports@logistic.com[/cz_service_box]
[cz_service_box title=”آدرس دفتر” icon=”fa czico-082-maps-and-flags” icon_fx=”cz_sbi_fx_1″ id=”cz_21108″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#fe8802;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”border-style:dashed;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);” sk_icon_hover=”color:#fe8802;background-color:#ffffff;” sk_overall=”margin-bottom:50px;” cz_service_box=””]تهران، خ آزادی، خ بهبودی[/cz_service_box]
[cz_gap height=”80px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” id=”cz_69606″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:40px;” cz_title=””]

با ما در تماس باشید

همین امروز تماس بگیرید![/cz_title][cz_title id=”cz_88468″ sk_overall=”padding-top:30px;” cz_title=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/cz_title][cz_gap height_tablet=”0px”][cz_social_icons tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_10″ color_mode=”cz_social_colored_hover” id=”cz_72926″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-pinterest-p%22%2C%22title%22%3A%22Pinterest%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:30px;color:#666666;” sk_tooltip=”border-radius:4px;”][cz_gap height=”60px” height_tablet=”0px”]

[cz_gap height=”80px”][cz_contact_form_7 cf7=”Contact Form 2″ id=”cz_91249″ sk_con=”margin-bottom:30px;” sk_select=”line-height:3.6;”][cz_gap height=”40px”]
[cz_google_map color=”custom” custom_color=”#fc9e23″ marker=”custom” id=”cz_95407″ apikey=”AIzaSyBtD89e_63nmA6xcZWW4y0s5Ll9HPTCvVQ” sk_map=”height:400px;” markerimage=”1113″ infowindow=”Logistic Transportation Office”]
Rate this page
دکمه بازگشت به بالا